søndag, februar 07, 2021

Horeb - Guds fjell - et sted hvor Gud åpenbarer seg


Det er forunderlig med Bibelen! Du kan ha lest og studert den daglig i mange år - likevel oppdager du stadig noe nytt. Som det jeg gjorde denne uken. Kanskje ikke den største åpenbaringen, men likevel. I dag er det Forklarelsesdagen. Den forunderlifge historien om Tabor-fjellet hvor Jesus har med seg den indre kretsen av disippelkretsen, og hvor Han blir forklaret for deres øyne og hvor Moses og profeten Elia viser seg. Jeg har dvelt ved den hendelsen noen dager nå. 

Men så til oppdagelsen min. Som du sikkert husker fra bibelhistorien besteg Moses det som kalles 'Guds fjell - Horeb', et annet ord for fjellet Sinai. Der fikk han først et møte med Guds hellighet og påtagelige nærvær, et møte som fullstendig endret hans liv. Møtet med Gud på Guds fjell ble begynnelsen på en ny fase, en ny etappe i livet til Moses. 

Så kommer vi til den andre skikkelsen i dramaet på Forklarelsens berg - Elia. Av en eller annen grunn har jeg levd med forestlllingen om at hele hans liv og tjeneste kretset om et geografisk område - Karmelfjellet. Men så leste jeg på nytt beretningen om profeten Elia og da dukket disse versene opp:

'Han sto opp, spiste og drakk, og styrket ved denne maten gikk han i 40 dager og 40 netter helt til Guds fjell Horeb.' (1.Kong 19,8)

Det er samme fjell hvor Moses hadde sitt skjellsettende møte med  Herren. Elia må ha visst om det, og det skapte sikkert ærefrykt i det han besteg Horeb - Guds fjell. Her hadde Moses møtt Gud. Nå var det hans tur, og resten av kapittel 19 skildrer dette dramatiske møtet mellom Elia og Herren. Dramatisk var det også for Moses på det samme fjellet, med både lyn og torden og mulm og ild. Elia opplevde både stormvind og jordskjelv, før Herren åpenbarer seg i lyden av skjør stillhet.

Så vidt jeg kan se åpenbarer Gud seg for profeten Elia seg mot slutten av hans liv. Det går ikke sp lebge før han overgir sin tjeneste til Elisja og blir tatt opp til himmelen i en ildvogn, se 2.Kong 2.

Møtet med Gud på Horeb innleder Mose tjeneste. Den samme fjellopplevelsen avslutter tjenesten til profeten Elia. Slik det også er med våre liv. Noen gir Herren en ny tjeneste, mens hos andre avslutter han den. Ikke fordi de har gjort noe galt, men fordi tjenesten de fikk var for en tid. Noen promoterer Gud for en tjeneste, andre promoterer Han for evigheten. Begge gir Han del i sterke gudsopplevelser.

Det er tydelig at Horeb var kjent som 'Guds fjell' før både Moses og Elia. Horeb må være det kelterne kaller 'a thin place' - et sted hvor det kun er en flortynn hinne mellom himmel og jord.

Ingen kommentarer: