mandag, februar 01, 2021

Er ikke evangeliet 'spicy' nok? I 'trumpismens tidsalder', del 2


Leser vi de siste kapitlene av Apostlenes gjerninger om apostelen Paulus' og hans møter med de ulike representantene for Imperiet, vil vi raskt oppdage at det han konsentrerer seg om er å forkynne evangeliet! Han bwnytter en hver anledning til det. Selv i møte med landshøvdingen Feliks eller kong Agrippa pakker han det ikke inn, men er direkte og tydelig i sin forkynnelse. Vi merker oss at Paulus ikke er opptatt av å kristne imperiet, men han forkynner en korsfestet og oppstanden Kristus. Til den kristne forsamlingen i storbyen Korint, skrev han: 'Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet,' (1.Kor 2,2) 

Til den samme forsamlingen skriver han: 'Siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Ham ved sin egen visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder ber om tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere en dårskap.' (1.Kor 21-23)

Korset er sentrum! Kristi død og oppstandelse fokus i forkynnelsen! Og det ga resultater. Skarer ble omvendt til Gud og Guds rike gikk frem. De første kristne var ikke opptatt av å holde seg inne med politikere og samfunnstopper for å reformere eller endre Imperiet. De forkynte at en annen var Herre! Herren Jesus. 

I 'trumpismens tidsalder' er Kristus blitt delt. Som i storbyen Korint, hvor noen holdt seg til Paulus, noen til Apollos, noen til Kefas og noen til Kristus. I 'trumpismens tidsalder' holder noen seg til Donald Trump, noen til Joe Biden og noen til Kristus. Dette skaper bitter splittelse og man tror at løsningen på krisen vi står overfor er å endre samfunnet politisk. En slik tro delte ikke apostlene. De forkynte en korsfestet Kristus, og fremmet Guds rike gjennom forkynnelsens dårskap og endret Imperiet i løpet av en generasjon. Ser vi hvor villfarne vi er når vi har mistet troen på korsets forvandlingskraft? Ser vi hvor villfarne vi er når Donald Trump blir årsaken til splittelse i Kristi kropp? Ser vi hvor villfarne vi er når vi setter vår lit til verdslige krefter og at de skal endre menneskehjerter? Det er bare en eneste som kan forvandle et menneskehjerte og det er Jesus! 

Hva holder vi på med? Forkynner vi evangeliet om Guds rike? Mer enn noensinne trenger vi å be fram evangelistene! Korsets evangelister. Herolder for Guds rike. Vi er i ferd med å komprmitere evangeliet, ved å gjøre det om til et høyre- eller venstreorientert evangelium. Ved å spiltte Kristi kropp i en for- eller imot Donald Trump del. Tenk ppå hvor mange som mister troen og går fortapt mens vi holder på med dette? Måtte vi våkne og komme oss ut av forførelsen før det er for sent.

Dette er blitt en slik nød hos meg.

Kyrie eleison!

fortsettes

Ingen kommentarer: