lørdag, februar 20, 2021

Dette gjør meg trist og lei meg


De siste par ukene har jeg hatt noen samtaler som har gjort at jeg er lei meg. Det er samtaler med mennesker som er underveis, og som ennå ikke har kommet til tro på Jesus. De har alle det til felles at de har oppsøkt kristne og kristne miljøer, for så å bli forstrekket over hvor politiseerte disse miljøene er. 'De snakket ikke om annet enn Trump', sa en. En annen: 'Det var bare snakk om motstand mot vaksiner og konspirasjoner av ulike slag.' Hadde de ikke noe å si om Jesus?, spurte jeg forsiktig. 'Lite', var svaret jeg fikk.

Resultatet av disse søkernes møte med kristne var at de vendte seg bort. Om den kristne tro handler om å være Trump-tilhenger og vaksinemotstander, ville de jeg snakket med ikke ha noe med kristen tro å gjøre.

Dette er alvorlig, svært alvorlig og butrde få oss alle til å tenke oss om. Når det ikke er korset som vekker anstøt, men hvilket politisk syn vi har eller hvilket syn på vaksiner, er noe gått fullstendig galt. 

Metodisten og professor emeritus Howard Snyder skrev nylig, her i min oversettelse:

"Guds rike og såkalt kristen nasjonalisme er uforenlige. Sett bibelsk er de på to forskjellige måter, i motsatt retning. Den "kristne nasjonalistiske" ideologien med sin vekt på makt er både ikke-amerikansk og ikke-kristen. Mer som fascisme. Ideologien, til og med språket som brukes ("Drep de vantro!") Er det fra korstogene i middelalderen, som fortsatt hemmer kirkens vitne i dag."

Ingen kommentarer: