tirsdag, februar 09, 2021

Trusselbildet og forbønnen for Norge


I går delte jeg en drøm med dere. Det var en drøm som handlet om å be for Norge og kritiske samfunninstallasjoner, våre grenser, jordbruket, Stortinget, Regjeringen, Kongehuset bare for å nevne noe. Drømmen handlet også om årvåkenhet i den kritiske tiden vi lever i.  Like etter at jeg hadde skrevet den ned og publisert den på bloggen min og på Facebook, plinger det i telefonen min og varsler meg om en ekstra nyhetssending. Regjeringen, PST, den militære etterrettningen kom med en ny trusselvurdering av Norge! Det visste jeg ingen ting om da jeg satte meg ned for å skrive ned drømmen, og ble for meg en ekstra bekreftelse av det jeg hadde drømt om.

PST advarer mot vold, trusler og økt raadikalisering både fra høyreekstreme miljøer og islamister. Når det gjelder etterrettningstruselen så utgjør Russland og Kina den største utfordringen. I fjor ble Stortinget utsatt for et stort dataangrep og PSTs etterforskning konkluderer med at russerne står bak. Den militære aktiviteten til russerne har også økt i nordområdene.

I følge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen følger Norge nøye med på russisk militær utvikling i nord. 'Over tid ser vi en nabo som flytter grensen for sin militære aktivitet stadig nærmere vår stuedør.'

Det skrev forsvarsminiteren i avisa Nordlys for ganske nøyaktig ett år siden. Da hadde Russland drevet med testskyting av missiler utenfor  Helgelandskysten. Forsvarministeren sa den gangen 'Det er ikke noe nytt at Russland øver i norske nærområder. Men iløpet av de siste par årene har aktiviteten kommet lenger sør og vest enn hva som har vært vanlig. Slik blir grensene for russisk militær aktivitet flyttet, litt etter litt.'

Fotografiet av kong Oscar II kapell i Grense Jackbselv får stå som et symbol på forbønnen vår for å trygge Norges grenser. Kapellet ble reist som grensevern mot Russland, etter at russerne ikke hadde respektert den norske grensen etter grenseoppgangen i 1826.

Ifølge Wikipedia 'hadde det helt siden den første norske bosettingen i Grense Jakobselv i 1851 vært et ønske blant den norske befolkningen å få et eget kapell. Videre var det etter grenseoppgangen i 1826 fortsatt uenighet mellom norske myndigheter og russiske fiskere om riksgrensen. Etter innrapportering av flere harde konfrontasjoner mellom norsk øvrighet og russiske fiskere, foreslo amtmannen i Finnmark å la et orlogsfartøy fra marinen foreta fiskerioppsynet de månedene fiskeriet foregikk. Innenriksdepartementet ønsket en uavhengig granskning av forholdene og sendte kapteinløytnant Heyerdahl nordover for å sette seg inn i saken. Heyerdahl delte imidlertid ikke amtmannens syn på hvilken løsning som ville være den mest tjenlige, og han foreslo i stedet å reise et kapell ved Grense Jakobselv.'

La oss be om gode naboforhold til Russland, og om fred og ro langs våre grenser. Og la oss velsigne våre naboland og be ut Guds løfter også over dem.

Koronaepidemien fører også til økt trustrasjon mot norske myndighetspersoner, blant annet medlemmer av Regjeringen og stortingsrepresentanter. Dette skal vi spesielt være oppmerksomme på når vi ber. De omattende smitteverntiltakene har ført til et stort antall av hatefulle ytringer. 


Når vi ber for Norge la oss spesielt be for politiet og tollvesenet, at de kan avdekke og avsløre fordekt kriminalitet i Norge.

Ingen kommentarer: