søndag, februar 28, 2021

John Stott mot slutten av sitt liv: 'Jeg ville bedt mer!'


 John Stott (bildet), var frem til sin død utvilsomt en av vår tids mest anerkjente kristne ledere og teologer. Det var Stott som førte Lausanne-pakten i pennen og når Time Magazine i 2005 satte opp en liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden var John Stott en av dem. Mot slutten av sitt liv ble Stott spurt om hva han vuille gjort annerldedes om han fikk leve om igjen?

Stott ble stille en stund. Så sa han:

'Jeg ville be mer!'

Dette var responsen til en mann som mens han gikk på universitetet satte vekkeklokken til å ringe klokken seks om morgenen for at han skulle be, og som senere i livet endret klokkeslettet til 05.00. John Stott hadde en notatbok hvor han skrev ned situasjoner og navnene på mennesker han ba for. Han begynte og avsluttet hver dag i bønn.

Ved en anledning skrev han sette om bønn:

"Bønn er ikke et praktisk middel for å tvinge vår vilje på Gud, eller bøye hans vilje til vår,"  men den foreskrevne måten å underordne vår vilje til hans."

Ingen kommentarer: