torsdag, februar 25, 2021

Profetisk: Det kommer en hellighetsvekkelse hvis kjennetegn er tårer


Jeg er blitt så minnet om den profetien Paul Cain (bildet) kom med ett år før hn døde. Her i min oversettelse:

"Dere kommer til å se ting som vil gjøre enkelte av dere målløse i flere dager. Det kommer en gjenoppblomstring av gudsfrykt - det kommer plutselig, uventet og er ikke annonsert. En ny dag er i anmarsj! Det er ingen reprise av noe som har vært - det vil ikke finnes noe å sammenligne det med. Dette vil bli et kjennetegn på den store bølgen Ånden vil sende over hele verden.  Det vil handle om hellighet og rene hjerter - og det vil være bortkastet tid å gjøre folk rede for det som kommer. Dette vil komme PLUTSELIG! Dette vil være en vekkelse som kjennetegnes av tårer, men også av bemerkelsesverdig intimitet med Den Hellige Ånd." (13.februar 2018/Paul Cain/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: