tirsdag, februar 09, 2021

Bønnen 'Vår Far', del 8


Tilgivelse! Det er et av de vakreste ordene jeg kjenner. Hevn er det motsatte. Det er et grosomt ord med grusomme realiteter. Men tilgivelse det er nåde. Hvilken gave! 

'Alle har syndet', slår Bibelen fast. Uten unntak, altså. Alle. Selv den mest troskyldige. Selv det mest 'hellige' menneske som finnes. Alle har vi det til felles at vi har syndet - og vi synder. I Romerbrevet leser vi: 'For det står skrevet: Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste...' (Rom 3,10-12)

Uansett hvor godt et menneske enn er, og gjør gode gjerninger, har det syndet - og trenger tilgivelse.

Det er derfor vi trenger en Frelser. Hans navn er Jesus: 'Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.' (Matt 1,21) 'Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som de kan bli frelst ved.' (Apg 4,12)

Våre synder blir tilgitt, ved at vi bekjenner dem for Gud: 'Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig,så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.' (1-Joh 1,9)

Så sier Jesus noe veldig radikalt, når Han underviser disiplene sine om bønn. Han sier: 'tilgi oss våt skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere'. Det er ikke lett. Det kan faktisk by på mange utfordringer! 

Men så hjelper Jesus oss med å fortelle en historie, en lignelse:

Peter er opptatt av dette med tilgivelse, og så spør han Jesus om hvor mange ganger skal noen synde mot oss og vi likevel skal gigi ham eller henne? 'Så mange ganger som sju?', spør Peter og synes han har strukket seg langt når han nevner fullkommenhetens tall. Han må ha blitt forskrekket over Jesu svar: 'Ikke sju ganger, men jeg sier deg: sytti ganger sju.' (Matt 18,21-22) Og så forteller Jesus historien om den ubarmhjertige tjeneren, han som skyldte så mye og som ble ettergittt så mye og som traff en som skyldte ham penger og krevde øyeblikkelig oppgjør av ham. Jeg foreslår at du tar deg tid til å lese den beretningen nå, selv om du har gjort det mange ganger før. Det kan hende Gud taler til deg om noen du skal tilgi! Du finner den i Matt 18,23-35.

Vi kan ikke be 'Vår Far' og samtidig bære nag mot noen i vår hjerte. Dett er en nådedag til å få gjort noe med det du skulle ha ordnet opp i gor lenge siden. Gjør det før natten kommer og det er for sent.

Det er en side ved tilgivelsen vi ikke så ofte er innom og det er behovet for å tilgi seg selv. Mange sliter med skyldfølelse og de setter strenge krav til seg selv. Så strenge at de hele tiden kommer til kort. Da er det mye helbredelse å finne i det å tilgi oss selv.

fortsettes


Ingen kommentarer: