søndag, august 31, 2014

1. september: Bønnedag for Jerusalem og Israel

Minner om bønnedagen for Jerusalem og Israel i morgen, 1.september, som Billy Grahams datter, Anne Graham Lotz (bildet) har tatt initiativet til:

'Derfor, vår Gud, hør nå Din tjeners bønnerop og hans bønner om nåde. La Ditt ansikt lyse over Din ødelagte helligdom, for Herrens skyld. Min Gud, bøy Ditt øre og hør! Åpne Dine øyne og se hvordan vi er ødelagt, og byen som er kalt med Ditt navn. For det er ikke på grunn av vår egen rettferdighet vi kommer fram med våre bønner om nåde for Ditt ansikt, men på grunn av Din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, hør og grip inn! Vær ikke sen for Din egen skyld. Du min Gud, for Din by og Ditt folk er kalt med Ditt navn'. (Dan 9,17-19)

Ingen kommentarer: