torsdag, august 14, 2014

Ikke lenger mulig for kristne asylssøkere å reise fritt til Sri Lanka

Sri Lanka har lenge vært et av få land hvor pakistanere kunne reise fritt. Men fra slutten av juni har denne muligheten blitt stanset.

Dette får store følger for mennesker fra Pakistan med særskilte behov for vern, herunder også kristne som er på flukt.

Lasanda Kurukulasuriya, omtaler de nye innreisebestemmelsene i en artikkel i avisen, New Internationalist, og skriver at bakteppet for den nye loven er at 144 pakistanske asylsøkere og flyktninger er blitt arrestert og fengslet de siste ukene.

I følge FN's høykommissær for flyktninger skal det befinne seg 1.397 pakistanske asylsøkere i 202 flykyninger på Sri Lanka. Flere av disse er kristne.

Ingen kommentarer: