onsdag, august 27, 2014

Våger vi å leve Bergprekenen i dag? Del 9

'Fordi de ikke eide noe fryktet de ikke for å miste noe'.

Ordene tilhører Thomas av Celano, italiensk lyriker og historieskriver, kjent for sin hagiografi over Frans av Assisi.

De passer i grunnen godt til den første saligprisningen: 'Salige er de fattige i ånden, for himmelriket er deres'.

Om hele himmelriket er ditt, ja, da kan du være fattig på alt annet av gods, rikdom, ære, makt, - alt hva denne verdens rike har å by på! Hva er det, når du eier himmelriket!

Når Jesus blir fristet i ørkenen, handler en av fristelsene om denne verdens rikdom og posisjoner: 'Så tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg'. (Matt 4,9)

Jesus avviser fristeren og fristelsen med ordene: 'Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tilbe'. (v.10)

Et annet sted i Bergprekenen viser Jesus med all tydelighet at det ikke er mulig å tjene Gud, og tilbe Ham alene, om vi også vil ha med oss Mammon. Mammon står for materialismen i sin mest grelle form, og er en avgud. Etterfølgelse av Kristus krever fattigdom!

Frans studerte grundig Jesu undervisning i Bergprekenen, og han ble inspirert til å leve et liv i enkelhet, blant annet på grunn av disse ordene:

'Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende!' (Matt 6,25-30)

Fransiskaneren og lovsangsmusikeren, John Michael Talbot, har skrevet boken: 'The Lessons of St.Francis. How to Bring Simplicity and Spirituality into Your Daily Life'. Han skriver blant annet dette om betydningen av enkelhet:

'Frans og hans etterfølgere regnet ikke enkelheten som en øvelse kun for munker eller andre uvanlige individer som ville nå en høyere grad av opplysning. Tvert om så de enkelheten som en have der andre dyder vokser og som en forutsetning for at vi skal kunne være både fullkomment menneskelige og fullkomment åndelige. Som grenene i et ubeskåret tre kveler ofte vår binding til eiendeler og rikdom våre liv, gjør vår sjel til slave og hindrer både vårt fellesskap med våre medmennesker og vår forening med Gud. Frans forordnet enkelheten som en motgift mot vårt umettelige begjær etter å ha'.
(John Michael Talbot: 'The Lessons of St.Francis. How to Bring Simplicity and Spirituality into Your Daily Life', side23.

Forfatteren og naturvennen Henry David Thoreau vendte i 1845 ryggen til jaget og trengselen i byen Concord i Massachusetts. Han bygget en enkel hytte inne i skogen i nærheten av sjøen Walden, og bodde der i to år, to måneder og to dager. Hans motto var: 'Forenkle, forenkle'.

Det kunne være en hver kristens motto, særlig i møte med vår tids materialisme, hvis innhold også en en fristelse for en hver kristen som vil ta Jesu ord på ramme alvor.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: