fredag, august 15, 2014

Unge voksne vil leve ut evangeliet i praksis

Fram til sommeren 2015, vil små grupper med unge voksne leve i ulike nabolag eller landsbyer i en rekke land, i den hensikt å leve ut evangeliet.

Dette samtidig med at de deler gledene og vanskelighetene med menneskene som lever der. De som tar del i dette følger en egen rytme hvor de møtes til bønn tre ganger om dagen, og tar del i ulike pastorale og sosiale aktiviteter sammen med lokale kristne fellesskap. Disse skal så besøke mennesker med ulike behov, de skal lede samlinger for ungdom og bønnemøter.

Det vil finnes grupper i Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Spania, Portugal, Ukraina og Israel.

Bak initiativet står den økumeniske kommuniteten i Taize. Det startet opp i påsken i år.

Foto: Taize

Ingen kommentarer: