søndag, august 03, 2014

Jesus, vårt hjertes lys

I dag ber jeg denne bønnen, skrevet av bror Roger, grunnleggeren av den økumeniske kommuniteten i Taize:

'Jesus, vårt hjertes lys, Du legger ned i oss en lengsel tilgjengelig for vår menneskelige skrøpelighet - lengselen etter Ditt nærvær. Selv om vi ikke alltid forstår, ønsker vi å leve ut fra evangeliets vakre håp og der finne kraft til å begynne på nytt'.

Bror Roger har sagt:

'Du som dras mot å følge Den oppstandne - hvilket tegn har du på at du har møtt Ham? Dette: når du på din vei mot Kristus erfarer at dine indre kamper ikke forherder deg, men fører deg til Hans kjærlighets kilder.

I denne indre omveltningen vil veien framover ikke lenger sperres av alt det som ellers kunne ha slitt i stykker fibrene i din sjel, som ensomhet og følelsen av å være til ingen nytte. Det danner seg en åpning som alltid leder fra engstelse til tillit mot Gud'.

(Bror Roger: I alle ting en stille glede. Verbum, side 124-125)

Ingen kommentarer: