mandag, august 18, 2014

Våger vi å leve Bergprekenen i dag? Del 6

'Etter at jeg kom hjem fra Calcutta strømmer minnene på: de aller minstes øyne, barn som har gaten som sitt hjem, blikkene til unge spedalske kvinner, som gjenspeiler håpløshetens ensomhet. Har man levd en tid i en asiatisk slum, virker Europas problemer latterlige'.

Det er bror Roger av Taize som skriver dette i et dagboksnotat fra 1977: 'Fleurissent tes deserts'. Da hadde han levd blant de fattigste av de fattige i India en tid.

Så legger han til noe svært interessant og ikke minst radikalt og utfordrende:

'Skulle evangeliet få større gjennomslagskraft, som vi ble rammet av den store fattigdom vi fikk oppleve i Calcutta? Kan man virkeliggjøre evangeliet mer radikalt, der hvor den ytterste fattigdommen råder? Tross alt finnes det på den nordlige halvkulen en åndelig hunger, en tørst etter Gud som bare synes å vokse.' (Broder Roger från Taize: Hans kärlek är en eld. Verbum 1990, side 21)

Jesus begynner Bergprekenen med å proklamere at det er de fattige som er velsignet!

Smak på ordet: fattig.

Det er et ord vi i Norge har liten forståelse av innholdet av. Vi som er så rike.

Det greske ordet Matteus benytter seg av når han skriver dette betyr: 'fattig og hjelpeløs, en som i sin elendighet trenger hjelp fra andre til å bli løftet opp og overleve'. Ordet kan også bety: 'En som er falt fra en bedre stilling' eller: 'en som erkjenner sin underlegne tilstand og nød'. (Innsikt: Studieutgave til Det nye testamente. Norsk Bibel 2009, side 979)

Det er veldig lett å gå glipp av det radikale budskapet i Jesu ord fordi vi leser for fort. Derfor stanser vi i dag kun ved ordet 'fattig', og så ber jeg deg bruke dagen til å tenke igjennom hva det ordet betyr i ditt liv.

Den messianske jøden, David Stern, har skrevet en kommentar til Det nye testamente. Denne har jeg hatt mye glede av. Om Matt 5,3:

'fattig: de som har den ydmyke, avhengige, sårbare holdningen til fattige mennesker'.(David H. Stern: Jewish New Testament Commentary'.

Hvordan stemmer dette med ditt liv?

(fortsettes)

Ingen kommentarer: