torsdag, august 07, 2014

Mennonite-menigheter forlater sitt kirkesamfunn på grunn av samkjønnede ekteskap

Stadig flere mennonite-menigheter forlater de delstatsorganisasjonene de tilhører. Årsaken er at den størst sammenslutningen av mennonitemenigheter i USA, Mennonite Church USA, fremstår mer og mer liberalt med hensyn til samlivs-etiske spørsmål.

Tre mennonitemenigheter trakk seg nylig ut av Mennonite Church USA's Virginia Conference. Det skjedde i forbindelse med årskonferansen 25.juli.
Og nye står for tur. Hele 10 av menighetene som tilhører denne delstatsorganisasjonen vurderer det samme. Disse menighetene har mellom 800-1000 medlemmer. To av de tre menighetene som allerede har meldt seg ut har vært medlemmer i mer enn 90 år.

Det er snakk om New Beginnings Church i Harrisonburg (bildet), Stuarts Draft Mennonite Church og Lambert Mennonite Church i Wymer.  Lambert Mennonite Church ble medlem av delstatsorganisasjonen i 1913 and, og som et resultat av årets vedtak som åpner for ansette folk som lever i samkjønnede ekteskap, skifter menigheten navn til Lambert Community Church. De mener at ordet 'mennonite' ikke lenger samsvarer med det som det opprinnelig gjorde.

Stuarts Draft ble medlem av delstatsorganisasjonen i 1920. De vil nå slutte seg til en trosbekjennelse fra 1963 som understreker at Bibelen er Guds autoritative, og guddommelig inspirerte ord.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Splittelser, splittelser og atter splittelser.....

Biskop Kyrillos sa...

Beklaglig utveckling.