torsdag, august 21, 2014

70.000 mennesker fra Mankanya-folket kan nå lese Det nye testamente på sitt eget morsmål

Her er dagens gladmelding! Det nye testamentet er endelig ferdig og tilgjengelig på Mankanya, et språk som tales av en etnisk gruppe med samme navn. De teller 70.000 og vi finner dem i Senegal, Guinea-Bissau og Gambia.

Første opplaget er på 5000 eksemplarer.

Arbeidet ble påbegynt av en nåværende abbeden i et Benediktinerkloster, som ligger nærmere 57 kilomter fra Dakar i Senegal. Abbeden, som da var en ordinær benediktinermunk, kommer selv fra Mankanya-folket. Han bearbeidet da en fonetisk utgave av de fire evangeliene, noe han brukte hele 1990-tallet til. Når han så ble abbed måtte han legge dette arbeidet, som han elsket og la hele sin sjel i, til side. Det ble ikke tid til å fortsette dette viktige oversettelsesarbeidet.

På denne tiden sto et par arbeidere fra Wycliffe bibeloversettere klare til å overta arbeidet til benediktinermunken. Han var svært lettet over at arbeidet med å oversette Det nye testamente til Mankanya kunne fortsette.

En dag i mars i år dukket denne benediktinermunken opp på kontoret til Wycliffe i Dakar i Senegal. Medarbeiderne og oversetterne lyttet til ham når han talte om betydningen av 'å spise Guds ord' hver dag, og om viktigheten av at katolikker og protestanter kunne samarbeide om å gjøre Guds ord tilgjengelig for alle.

Når benediktinermunken var ferdig med sin tale, banket det på døra.

Utenfor sto det en lastebil med de første 5000 eksemplarene av Det nye testamente på Mankanya!

Snakk om å komme i Guds time!

Lederen for Wycliffe's kontor i Dakar åpnet en av boksene, og tok ut et eksemplar av Det nye testamente på Mankanya. Med stor glede knelte benediktinermunken og tok i mot det første eksemplaret av Det nye testamente på sitt eget språk - et arbeid som han hadde påbegynt, og som nå var sluttført.

Ingen kommentarer: