fredag, august 01, 2014

Slik kan vi be for Israel

Billy Grahams datter, Anne Graham Lotz (bildet), gir et godt råd når vi skal be for det som skjer i Israel og på Gaza:

'Det vil ikke bli noen permanent fred eller trygghet for Jerusalem før Fredsfyrsten selv kommer for å etablere Hans styresett her på jorden.

Så når jeg ber om fred for Jerusalem, så ber jeg i realiteten ikke om noen form for avtale. Jeg ber ikke for en uavhengig palestinsk sak eller for en anerkjennelse av Israels rett til å eksistere. Hva jeg virkelig ber om er at Jesus skal vende tilbake, Yeshua, Israels Messias, Fredsfyrsten'.

Dette skriver hun i et nyhetsbrev datert 29.juli og siterer Salme 122,6-7:

'Be om fred for Jerusalem! Må de som elsker deg, få gode dager! Må det være fred innenfor dine murer, trygghet i dine borger!'

Ingen kommentarer: