fredag, august 08, 2014

Våger vi å leve Bergprekenen i dag? Del 4

Kristen tro er ingen intellektuell øvelse. Det handler om etterfølgelse.

'Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier'. (Luk 14,33)

'Så sa han til alle: Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg'. (Luk 9,23)

Å  fornekte seg selv og ta sitt kors opp daglig - merk deg at det er det Jesus faktisk sier! - er den eneste autentiske responsen vi kan gi til den ufortjente nådens gave som vi mottar gjennom Kristus. I en individualistisk tid som vår, hvor mange snekrer sammen sin egen tro, er disse særdeles radikale ordene av Jesus ubehagelige, men sanne.

Det er til mennesker som fornekter seg selv og daglig tar sitt kors opp for å følge Jesus at Bergprekenen er gitt.

Det som fremstår fra en slik radikal lydighet er Guds rike som bryter fram i vårt livs sønderknuste realitet, i vår nabolag og i vår verden som det levende håpets alternativ og frelse. Dette er et rike av fred, nåde, tilgivelse, håp, forsoning og fremfor alt, av kjærlighet.

Scot McKnight skriver: 'Når Jesus taler om Guds rike, snakker Han om en konkret realitet her på jord; Han tenkte på kirken som kroppsliggjøringen av Jesu drøm, Han tenkte på deg og meg som lever sammen i fellesskap, slik vi skulle'.

Jamie Arpin-Ricci som har skrevet en svært lesverdig bok om Bergprekenen leser Bergprekenen parallelt med at han følger livet til Frans av Assisi. Det er en veldig interessant kombinasjon!

'Det var den forpliktelsen den hellige Frans hadde til å leve i solidaritet med de fattige, som et uttrykk for hans troskap til Kristus, som først ledet meg til ham. Og det var den radikale kroppsliggjorte forpliktelsen hos Frans (noen ganger ekstrem) til å leve ut Jesu ord i Bergprekenen som åpnet øynene mine for en mulig måte å leve et liv i tro som vi aldri hadde vurdert tidligere, en som gav løfte om den rikeste velsignelse, men som krevde som høyeste prisen'. (Jamie Arpen-Ricci: The Cost of Community. InterVarsity Press 2011, side 16).

Jamie Arpin-Ricci skriver også følgende: 'Når Frans begynte å etterfølge ordene til Jesus, var han naiv nok til å tro at Jesus mente hva Han sa'. (side 20)

Tolstoj og Gandhi
Leo Tolstoj, en av verdenshistoriens største forfattere noensinne, sentrerte hele sin tro og overbevisning på Bergprekenen, og så Jesu ord om å vende det andre kinnet til som en hjørnestein i hans pasifistiske og ikke-voldelige overbevisning.

Og forfatterskapet til Tolstoj fikk avgjørende betydning for Mahatma Gandhi, som hadde en slik respekt for Jesus og Bergprekenen at den ble grunnlaget for mye av hans egen bevegelse.

Det sies at Gandhi leste Bergprekenen to ganger om dagen de siste 40 årene av sitt liv!

(fortsettes)

Ingen kommentarer: