lørdag, august 09, 2014

Gud møter mennesker i Kalmykia i Russland

Det er veldig mye vi kan takke Gud for i Russland for tiden! Ikke minst hva Han gjør i blant alle barna og ungdommene som deltar på baptistenes barne- og ungdomsleire.

Som her i republikken Kalmykia, Europas eneste buddhistiske region, beliggende i Russlands sørvestlige hjørne. Republikken grenser til de russiske enhetene Dagestan, Volgograd, Astrakhan, Stavropol og Rostov. I sørøst grenser den til Kaspihavet. Her bor det drøyt 292.000 mennesker, hvorav kalmykene utgjør drøyt halvparten av befolkningen. Kalmykene er en sentralasiastisk stamme som dro vestover på 1600-tallet.

Sangadzhi vokste opp i en buddhistfamilie i Kalmykia, hans mor arbeidet i et buddhist-tempel. Når han begynte på universitetet levde han sammen med en kristen familie i noen måneder, og deltok på møter i en husmenighet. 

Når han ble invitert til å delta på en kristen sportsleir denne sommeren, gav foreldrene hans beskjed om at de ikke ville at han skulle delta og faren forbød ham å bli en kristen.

Men Sangadzhi tok mot til seg, brøt med familietradisjonene, deltok på leiren og bestemte seg for å bli en kristen! 

La oss huske denne unge mannen i våre forbønner. Det er svært utfordrende for de som bryter med familiens eldgamle tradisjoner, og i tillegg bekjenner Jesus som sin Frelser og Herre.

Evangeliseringsinitiativet 'Skole uten vegger' har arrangert 100 sommerleire i 12 forskjellige land denne sommeren, med 10.000 barn og ungdommer som deltagere.

Ingen kommentarer: