tirsdag, august 05, 2014

'Fremtidens kristen vil være en mystiker, eller ikke kristen i det hele tatt'

Kirkehistorikeren Eivor Oftestad har skrevet en artikkel i dagens utgave av Vårt Land, som burde få stor oppmerksomhet.

Hun beskriver svært så tankevekkende nåtidens store utfordring for alle kirker: mennesket som autonomt individ, og som skaper sin egen tro uten noen kirke.

Men Eivor Oftestad gir oss ikke bare en knivskarp analyse av samtidens religiøsitet, hun beskriver også samtidens djupe lengsel etter hellighet. Hun velger å sitere den tyske teologen Karl Rahner som har sagt følgende : «Fremtidens kristen vil være en mystiker, eller ikke kristen i det hele tatt». Så legger Oftestad til for egen regning: 'Jeg tror han vil få rett, og jeg tror moderne mennesker vil søke seg til kirkens mystiske tradisjon som en veiviser i vår tid.'

Jeg tror både Rahner og Oftestad har rett. Midt i samtidens religiøse tivolisering med alskens sammenrask av New Age, finnes det en genuin lengsel etter sannhet, etter hellighet, etter Gud.

Sakte, men sikkert, tror jeg de som søker etter det levende vannet, vil finne det i kirkens mystiske tradisjon. For de som søker etter hellighet, søker ikke etter alle forklaringene, definisjonene - de søker etter mysteriet, der Gud ikke defineres ihjel, men også forblir et mysterium.

Eivor Oftestad konkluderer slik:

'Gjennom hele historien har mennesker søkt det mystiske livet og prøvd ut hvordan man kan åpne seg for Gud og gjennom ham for hele verden. Stikkordet er øvelse og bønn: «En kristen uten bønn er en kropp uten sjel», leser vi. Her tilbyr mystikerne åndelige selvbiografier og praktiske råd gitt gjennom femten hundre år.

Den interesse som er vist kristen mystikk de siste årene, og for den saks skyld kirkens pilegrimstradisjoner – på tross av et protestantisk regime gjennom 500 år – er et tegn på at troen endres i vår tid. Mennesker søker mer enn å fastholde et budskap eller holde frem bibelord som definerer rett og galt i møte med samfunnsutviklingen.

De troende i vår tid vil søke 
dybdene under overflaten.'

Ta deg tid til å lese hennes gode artikkel i sin helhet her:

http://www.vl.no/meninger/troende-i-v%C3%A5r-tid-vil-s%C3%B8ke-dybdene-1.87773

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg håper at vi ikke er på vei fra den "hyperkarismatiske" grøfta og over i en annen grøft. Når mennesker går "utover det som står skrevet" i Bibelen, da blir det tomhet og åndelig mangelsykdom. Det er ikke sikkert at løsningen er å gå helt over på den andre siden for å omfavne det håndgripelige og synlige (religiøse). Kanskje ligger veien imellom disse grøftene. I en vandring i tro og lydighet sammen med Jesus Kristus som igjennom sin lidelse og døde ordnet en fullkommen frelse for den som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn.

Biskop Kyrillos sa...

Kan inte annat än hålla med i detta.

Biskop Kyrillos sa...

I ödmjukhet vill jag göra ett tillägg till mitt tidigare inlägg där jag förutsätter att den Allmänna kristna tron och traditionen finns med i "ryggraden". Om icke så kan det bli vad som helst av mystiken.