onsdag, august 20, 2014

Å invitere mennesker til gleden

14. august skriver bror Alois, den nåværende lederen av den økumeniske kommuniteten i Taize, så vakkert om grunnleggeren, bror Roger (bildet):

'Bror Roger elsket å invitere folk til gleden. Han tenkte ikke så mye på de store øyeblikkene av glede, som vi alle kjenner, men som kan være så kortlivede. Gleden som han talte om synes for meg å handle mer om fred, den freden vi erfarer når vi er forent i vårt indre, og ikke skilt og revet i stykker. Vi kan ikke skape denne indre enheten i oss selv, vi må motta den. Vi føler den spesielt når vi vet at vi er elsket.

Men den kjærlighet fra andre mennesker og som vi gir til andre er så skrøpelig og smertefullt begrenset. Den må kontinuerlig fornyes'.

Ingen kommentarer: