onsdag, august 13, 2014

Økt forfølgelse: Cubansk pastor med mer enn 50 års fartstid søker asyl i USA

Presset mot de kristne på Cuba, med stadige brudd på elementære menneskerettigheter har ført til at en cubansk pastor med mer enn 50 års tjenestetid på den karibiske øya har søkt asyl i USA.
USA

I mer enn 50 år har pastor Homero Carbonell ledet Western Baptist Convention. Han sees her til venstre på bildet, hvor han står sammen med Kevin Ezell, president for misjonsstyret for Sørstatsbaptistene, og Johnny Sullivan, som er hovedkasserer for Florida Baptist Convention. Homero Carbonell er pastor for baptistmenigheten i Santa Clara. De tre står inne i Calvary Baptist Church i Havana, hvis historiske kirkebygg er fra 1888.

Det kommer stadig rapporter om trusler mot mot protestantiske pastorer og ledere, og i noen tilfeller fortelles det også om vold som disse er blitt utsatt for. 2. juli i år ble en stor protestantisk kirke med tilhørende pastorbolig revet av de kommunistiske myndighetene. De siste par årene har også flere pastorer blitt arrestert og holdt fengslet for kortere perioder.

Pastor Homero Carbonell hadde håpet at menigheten han er pastor for ville få mindre press på seg, etter at han trakk seg tilbake. Det har heller blitt mye verre.

I en bloggpost publisert 1.april i 2012 kunne jeg fortelle at baptistene på Cuba har opplevd en eksplosiv menighetsvekst de siste årene. Jeg sakser følgende fra denne artikkelen:

'Det finnes to baptistsamfunn på Cuba, et som virker på den østlige og et som virker på den vestlige delen av øya:

De siste to årene har Western Cuba Baptist Convention plantet 60 nye menigheter! Og døpt 4.706 mennesker.

Også Eastern Cuba Baptist Convention vokser. De to baptistsamfunnene består nå av 7000 menigheter, 1346 utposter, 4,901 husgrupper- og cellemenigheter.'

Her ligger nok mye av forklaringen på at de cubanske myndighetene øker presset på de evangelikale menighetene i landet. 

Ingen kommentarer: