søndag, august 17, 2014

Intimitet gjennom bønn

Disse ordene av John Paul Jackson (bildet), som jeg hadde gleden av å møte for en god del år siden, fikk en spesiell betydning for meg personlig i uken som har gått. Jeg har derfor valgt å oversette deler av en artikkel han har skrevet til norsk:

'Hvor ofte setter du deg ned og tar deg tid til å tenke på Guds kjærlighet?

Jesus sa: 'Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner'. (Joh 15,13). Han dro ut og gjorde hva Han sa. Han viste sin kjærlighet - Han gav en håndgripelig, solid demonstrasjon av sitt hjerte. Han er 'Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse'. (Åp 13,8) Han er 'synderes venn'. (Matt 11,19), som la ned sitt liv for oss før vi ble hellige, da det ikke ble festet noe annet ved vårt navn enn synd. Vi var Hans fiender når Han ble lagt ned på korset, klar for naglene, men på det korset, gjorde Han oss til sine venner.

Kjærlighet handler om å legge ned sitt liv, slik Jesus åpenbarte for oss. Kjærlighet ser ut som pur og usigelig glede, men gir seg også uttrykk i offer. Jesus gav sine disipler en invitasjon i Joh 15,14-15:

'Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det Jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har Jeg kalt venner, hvis dere gjør alt det Jeg har befalt dere'.

Han utvider denne invitasjonen til også å gjelde deg og meg. Dette kall til lydighet er ikke bare et kall til å gi kjærlighet til andre - men å stole på Guds kjærlighet for oss. En stor del av vår lydighet mot Hans Ord handler om å kjenne Hans kjærlighet og stole på den.

Et bønnens hjerte
Gud ønsker intimitet med deg. Han ønsker fellesskap og kommunikasjon. Han ønsker engasjement, vennskap, kjærlighet og hengivenhet. Disse aspekter av ditt forhold til Ham skal vokse, eller ditt forhold vil etter hvert avta. Du er aldri i nøytral med Gud. Du vil ikke bli det samme, og det vil heller ikke ditt forhold til Ham. Hvis du ikke beveger deg fremover, vil du gå bakover. Jeg forteller folk at hvis de er på samme sted åndelig de var for fem år siden, bør de tenke gjennom visse ting. En endring må skje, og det er trolig ikke Gud som trenger å endres.

Abraham J. Heschel, en jødisk teolog fra det 20. århundre, sa: "Bønn forandrer ikke Gud; bønn forandrer bederen." Hvis du ønsker å kjenne Hans kjærlighet enda mer, er det viktig å utvikle en effektiv bønneliv.

Ingen kommentarer: