mandag, august 11, 2014

Seminartilbud høsten 2014/våren 2015

Til menigheter og husgrupper:

Tilbud om seminarer og enkeltmøter høsten 2014/våren 2015:

Poustinia tilbyr følgende seminarer til menigheter eller husgrupper. Seminarene kan gjerne legges opp på lørdag, og kan kombineres med gudstjenesten på søndag, eller bare lørdag. Seminarene holdes av Bjørn Olav Hansen, som har mange års erfaring som foredrags- og seminarholder. Han leder bønnearbeidet ved Kristi himmelfartskapellet, og har skrevet en rekke bøker om bønn.

* Lyden av skjør stillhet
Om betydningen av å vandre med hvilepuls. Om bønnens begynnelse og utvikling til vennskap med Gud.

* Alt har sin tid
Om bønnelivet i andre halvdelen av livet. Hvilke erfaringer gjør vi oss tidlig i vår kristne vandring, og hvordan arter det åndelige livet seg i modne år?

* Kristuskransen
Vi lærer oss til å be med hjelp av Kristus-kransen. Et seminar for bønnens nybegynnere og viderekomne.

* Jesusbønnen
Bønnens som har vært et pulsslag fra kirkens begynnelse, en hjelp til å komme inn i Guds nærhet med sine liv.

Ring gjerne 90525875
eller skriv til: bjornolav58@gmail.com
for flere opplysninger.

Ingen kommentarer: