mandag, august 25, 2014

Guds Lam - som har seiret. Del 2

Underlig. Mens jeg arbeidet videre med artikkelserien om Guds Lam, kom jeg over en preken holdt av Charles Haddon Spurgeon, i Metropolitan Tabernackle, 25. august 1889.

Det er 125 år siden -  på dagen i dag!

Det vil si at 25.august 1889 var på en søndag, og Spurgeon besteg da talerstolen i den store baptistkirken i London og talte over Joh 1,35-36:

'Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Og mens han ser på Jesus, som kom gående, sier han: Se der! Guds Lam'.

Tilfeldig? Neppe, jeg tror ikke på tilfeldigheter, men på 'gudfeldigheter'! Jeg har lenge følt at jeg skulle rette oppmerksomheten min mot Bibelens undervisning om Guds Lam, om Lammet som har seiret. At Gud leder min oppmerksomhet mot en preken av Spurgeon denne dagen, nøyaktig 125 år etter at han holdt den, og at dens tema er 'Guds Lam', handler om Guds kairos-tid: Guds velbehagelige tid.

Bibelen opererer nemlig med to tidsbegrep: Chronos-tiden, som er klokketiden, og Kairos-tiden: Guds velbehagelige tid. Et eksempel på Kairos-tiden er Gal 4,4: 'Men da tidens fylde (kairos) kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at vi skulle få del i barnekåret'.

'I kveld', sier Spurgeon med sin sobre røst, mens et fullsatt Metropolitan Tabernackle, lytter intenst til pastoren som er blitt kalt 'Predikantenes fyrste':

'er det ikke min intensjon så mye å preke en preken som det er å be dere som har sett Guds Lam om innstendig å se på Ham enda mer intenst, for å studere Ham mer, og spesielt be om at kraften i Den Hellige Ånd skal åpenbare Ham for dere. Jeg vil bønnfalle alle dere, som har sett andre steder, om å vende blikket bort fra den resultatløse søken etter fred og liv, og til å komme og "Se, Guds Lam, som tar bort verdens synd." Måtte Guds Ånd åpne øynene dine, og løfte deres hjerter, slik at dere denne kvelden, kan se til ham og leve!'

I sin preken understreker Spurgeon at Døperen Johannes selv hadde 'sett' Jesus som Guds Lam. 

Det er en forutsetning for å peke på Guds Lam for andre. 

Det er derfor Spurgeons ord er så viktige. Mer enn noensinne - tror jeg - trenger vi å 'se' - få åpenbart ved Den Hellige Ånd - Guds Lam. Lammet som bærer all verdens synd. Dine og mine. Soner. Forsoner. Gjenoppretter.

Og mens jeg skriver disse linjene, minner Gud meg om en sang, en gammel sang, som nok for det meste er glemt. Det skrives ikke slike sanger mer, tror jeg:

Ca 1884 - altså for ganske nøyaktig 130 år siden - skriver Amelia M. Hull, en kjent salmeforfatter, en salme som har fått stor betydning for mange kristne. Hun så virkelig Guds Lam:

Det er liv i et blikk på det blødende Lam.
Det er frelse, o synder, for deg.
Hev ditt øye til korset,
i tro og bli frelst.
Se til Ham som tok dommen på seg.

Kor: Se, se, se og lev! Der er liv
i et blikk på det blødende Lam.
Der er frelse, o synder, for deg!

Hvorfor hang vel Guds Sønn hist
på Golgata kors, Hvis din straff der på Jesus
ei falt? Hvorfor fløt fra Hans sår det
uskyldige blod. Hvis din syndeskyld er ei betalt?

Ingen angerens tårer forsoner for synd
- ingen bønn, kun det rensende blod.
Fly til Ham som utgjød det, å fly
denne stund. La deg to i den rensende flod.

Å betvil ei at blodet utsletter
din skyld. Husk hva Gud selv i Ordet har sagt:
Hans besluttede råd ble ved Sønnen fullført.
Alt er gjort og forsoning fullbrakt!

Kom og ta nu hos Jesus det evige liv.
Denne gave ervervet deg er: Hold det fast
ved din tro på Hans utgydte blod: Å bevar
det, og tvil aldri mer.

(Nr 382 i sangboken: Maran Ata. Samlet av T.B. Barratt, 11.utgave, Filadelfiaforlaget A/S, Oslo 1972)

1 kommentar:

Anonym sa...

fint å bli minnet om dette budskapet og denne sangen