fredag, august 22, 2014

Baptistenes Verdensallianse teller nå 231 baptistssamfunn i 121 land med 42 millioner medlemmer

Baptistenes Verdensallianse teller nå 231 medlemsorganisasjoner i 121 land etter at fire menighetsnettverk i Afrika og Nord-Amerika sluttet seg til.

The Chin Baptist Churches USA ble det nittende baptistsamfunnet i USA som slutter seg til den globale organisasjonen. The Chin Baptist Churches USA ble grunnlagt i 2004 og har 8.500 døpte medlemmer i 63 menigheter. Alle har burmesiske røtter.

I Afrika har to baptist-grupper i Den demokratiske republikken Kongo blitt en del av Baptistenes Verdensallianse. Det finnes fra før av 13 baptistsamfunn i Kongo. The Baptist Community of the Faithful in African ble etablert i 1958 og har 30.146 døpte medlemmer i 136 menigheter. The Baptist Evangelical Community in Central Africa ble dannet i 2009 og består av 40.000 døpte medlemmer i 150 lokale menigheter.

Etiopia får nå sitt fjerde baptistsamfunn i det Emmanuel Baptist Church of Ethiopia har blitt en del av Baptistenes Verdensallianse, med sine 20.000 døpte medlemmer i 49 menigheter. Denne sammenslutningen av baptistmenigheter ble etablert i 1962.

I tillegg har Baptistenes Verdensallianse akseptert The Irish Baptist Networks som assosiert medlem.

Du finner en oversikt over baptistsamfunnene som er medlem av Baptistenes Verdensallianse her:

http://www.bwanet.org/about-us2/statistics

Og en link til The Irish Baptist Networks her:

http://www.ibnetworks.org/

Baptistenes Verdensallianse har nå mer enn 42 million døpte medlemmer i 177,000 menigheter i 121 land.

Ingen kommentarer: