fredag, august 22, 2014

Hvordan kan vi leve Kristuslike liv i hverdagen?

Hvordan kan man leve ut evangeliet på en slik måte, at mennesker rundt oss, oppdager sannheten i de gode nyhetene det representerer?

Det var noe av utfordringen for japanske, Yoshio Fujii (bildet), pastor for Senboku Christ Church i Osaka. Før han ble pastor i denne menigheten var han også pastor for North Christ Church i Hiroshima. Fujii er professor i teologi og underviser ved Evangelical Biblical Seminary i Osaka.

Men han kjente lite til sin egne teologiske røtter. Det var først når hans far døde i 2011, at han ble interessert i historien til The Japanese Mennonite Brethren Conference. Hans eget smertefulle tap, kom samtidig med jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan. Mer enn 18.000 mennesker ble drept, og den kjernefysiske stasjonen i Fukushima ble ødelagt.

'Dette var en katastrofe som verken jeg eller det kirkesamfunnet jeg tilhører hadde noe begrep om hvordan vi skulle håndtere. Det jeg ønsket å vite var hvordan jeg kunne hjelpe de trengende og de lidende', forteller Yoshio Fujii til Mennonite World Review.

For å lære mere kirkehistorie og teologi tilbrakte han fem uker i mai og juni ved Pacific Biblical Seminary i Fresno i California. Der kjente han en djup takknemlighet for den måten å tenke disippelskap og menighet som særpreger anabaptismen. Her settes fellesskapet i sentrum.

'Hver enkelt av oss sier vi at vi følger Jesus i hjertet, men det er en usynlig tro som våre naboer ikke ser. Hvordan kan vi gjøre denne usynlige troen synlig - det er jeg interessert i,' sier Yoshio Fujii.

Kristuslike liv
Mens han var i Nord-Amerika så Yoshio Fujii hvordan anabaptistiske menigheter arbeider for fred og rettferd gjennom å demonstrere en Kristuslik respons på ulike utfordringer. Han lærte også mye om hvordan Mennonitenes Sentralkomite har arbeidet i hjemlandet, Japan. Det imponerte ham veldig. Noe av det som inspirerte ham mest var å lese håndskrevne brev og rapporter fra mennonite-misjonærer som hadde arbeidet i Japan.

'Det var gjennom måten de levde på at jeg lærte mye om anabaptismen. De viste vennlighet overfor fremmede. De brydde seg om de marginaliserte og minoritetene. De led med de fattige, de trengende og de sultne. De hadde ikke en privat tro. Dette var forvandlende liv', sier Yoshi Fujii.

Nå er han tilbake i Japan for å vise at vi kan leve Kristuslike liv i hverdagen.

'Vi ønsker å være mer oppmerksomme på andres liv, og utgjøre en forskjell'.

Ingen kommentarer: