tirsdag, august 19, 2014

Anne Graham Lotz med nytt bønneoppdrag: Be om fred for Jerusalem!

Anne Graham Lotz (bildet), Billy Graham's datter, går nå ut med en ny anmodning til alle verdens kristne om forbønn - denne gang for Israel.

'Det er tid for å kalle og samle Hans folk for å be for Jerusalem. Så jeg inviterer deg til å stå sammen med meg', skriver hun.

Jeg har oversatt en artikkel Anne Graham Lotz publiserte i går. Utgangspunktet for artikkelen er Salme 122,6:

'Be om fred for Jerusalem'.

'Ganske nylig la Gud på mitt hjerte å kalle sammen Hans folk til å be for vår nasjon. I lydighet til dette kallet, tok jeg initiativet til '777 Et svært viktig kall til bønn for vår nasjon'. 120.000 signerte dette oppropet og mottok bønner Gud hadde gitt meg, og distribuerte dem til tusenvis av andre, slik at vi ba med ett hjerte og en stemme. Jeg tror våre bønner har beveget Himmelen. Vi fikk et bevis for dette i form av en dobbel regnbue som Gud spente ut over nasjonens hovedstad 8. juli.

Siden da har jeg undret meg på om jeg ikke også har et annet oppdrag. En del av meg har nok håpet på at så ikke var tilfelle, slik at jeg kunne hvile. Men en større del av meg har vært svært redd at i stedet for at jeg er blitt satt til side for en tjeneste, så har Gud tatt fra meg tjenesten. Men det har Han ikke. Jeg har fått et nytt oppdrag.

La meg forsøke å forklare. På første dagen av aksjonen '777', følte jeg at Gud ba meg ha min oppmerksomhet, ikke bare på Amerika, men også på Israel. For å være ærlig med deg, så har jeg ikke brydd meg om Israel mer enn jeg har brydd meg om Uganda, Moldova, Ukraina, Sør-Korea, Filippinene, Wales, England, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Canada, eller noen av de andre landene hvor jeg har holdt mine kampanjer: Just give me Jesus. Jeg elsker dem alle fordi Gud elsker hele verden. Men når vi ba oss igjennom '777' aksjonen, følte jeg at Gud tok ansiktet mitt og vendte det mot Jerusalem.

I lydighet mot det jeg følte var Hans byrde, skrev jeg bibelstudiet for september måned i Decision Magazine med team: Be for Jerusalem. Rett etter at jeg hadde gjort denne artikkelen ferdig, skrev jeg en blogartikkel med tittelen: Fred for Jerusalem. Jeg delte også noen tanker under en andaktsstund med 40 medlemmer av teamet vårt på vår kvartalsvise samling  med tema: Kalt til å be for Jerusalems fred.

Etter dette mottok jeg telefon fra Dr. Jerry Johnson, som er president for National Religious Broadcasters, hvor han inviterte meg til å reise til Jerusalem som medlem av en delegasjon av evangelikale ledere for å vise min støtte til Israel i denne tiden med konflikter. Jeg takket ja til dette. Mitt neste oppdrag synes opplagt. Det handler om å kalle og samle Hans folk til å be for Jerusalem. Så nå vil jeg invitere deg til å slå lag med meg.

911: Et svært viktig kall til å be for Jerusalem

'Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, skal Jeg utøse nådens og bønnens Ånd. Da skal de se på Meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over Ham slik som de sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over Ham slik en klager bittert over den førstefødte. På den dagen skal det være stor sorg i Jerusalem ...og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet: Utfrieren skal komme fra Sion. Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette er Min pakt med dem, når Jeg tar bort deres synder'. (Sak 12,10-12 og Rom 11,26-27)

Be - på den 9'de måneden, September
Be - på den første dagen, 1. September
Be - og faste en time etter ditt eget valg.

Bønneemne:

* At Gud vil øse bønnens- og nådens Ånd over Jerusalem

* At Gud må åpne Jerusalems øyne til å anerkjenne Messias - Yeshua - Jesus.

* At Gud må sønderknuse hennes hjerte slik at hun ser sin synd og avvisning av Ham

* At Gud må frelse henne åndelig og fysisk i det hun roper ut til Ham.

Ingen kommentarer: