torsdag, august 14, 2014

25 nye noviser avla sine løfter

Svigermors dødsfall og en svært utfordrende sykdomsperiode med daglige og kraftige angina-anfall, gjorde det umulig for meg å delta på Ekumeniska kommunitetens Generalkapitel i Bjärka Säby denne helgen.

For første gang i kommunitetens historie ble Slottskapellet for lite til å romme den store festgudstjenesten. Den ble derfor flyttet til vakre Vist kyrka i Sturefors. 25 noviser avla sine høytidelige løfter.

Den ble celebrert av biskop Biörn Fjärstedt sammen med kommunitetens mange pastorer og prester.

Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby ble grunnlagt i 1996. Selv ble jeg tatt opp som novise på Erkeenglenes dag, 29. september 2007 og jeg trådte inn som medlem, 6.juli 2011, på Minnedagen for Jan Hus. I år fikk jeg fornye mitt løfte skriftlig til kommunitetens preses, Peter Halldorf.

For meg har det å være medlem av denne kommuniteten betydd mye. Ikke minst har det hjulpet meg til å leve i en daglig bønnerytme, og en overgivelse til Kristi kropp.

Foto: Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby

Ingen kommentarer: