tirsdag, august 19, 2014

Våger vi å leve Bergprekenen i dag? Del 7

'Salige er de fattige', 'Salige er de som sørger', 'salige er de ydmyke' - slik innleder Jesus Bergprekenen.

Hva betyr nå dette ordet 'salig'?

Det finnes to ord på gresk, som Det nye testamente er skrevet på, for 'salig'. Disse to ordene korresponderer med to hebraiske ord med parallell betydning.

Det ene er ordet 'eulogeo' som betyr å 'påkalle eller uttrykke gode ønsker eller intensjoner'. Dette ordet brukes for eksempel når man sier: 'Må Gud velsigne deg for alt ditt arbeid', 'Velsigne deg for din trofasthet mot Jesus'.

Men når Matteus skal gjengi det Jesus sier, bruker han ikke ordet 'eulogeo', men derimot det greske ordet: 'makarios'.

Mens 'eulogeo' brukes om noe man inderlig ønsker et annet menneske, så brukes 'makarios' for å beskrive en nåværende stilling, for eksempel en tilstand av lykke som oppleves her og nå. Professor i Det nye testamente, Ken Bailey, skriver dette ordet slik:

'Makarios er en bekreftelse av en åndelig kvalitet som er tilstede i det nåværende øyeblikket'. (Kenneth E. Bailey: Jesus Through Middle Eastern Eyes. IVP Academic, 2008, side 68)

Skal vi forstå Bergprekenen er det av avgjørende betydning at vi kjenner og forstår forskjellen mellom disse to greske ordene. Hvis Matteus hadde brukt ordet 'eulogeo' for å gjengi det Jesus sier, i stedet for 'makarios', ville meningen i disse saligprisningene ha endret mening ganske så dramatisk. 

Hvis ordet 'salig', eller som det også oversettes i enkelte oversettelser: 'velsignet', ble brukt som et utrykk for god fortjeneste, så ville man lett forstå Saligprisningene som om man sa: 'Du har gjort det bra midt i sorgen, så nå får du trøst som belønning'. 'Du har gjort en veldig bra jobb med å være ydmyk. Som en belønning skal du arve jorden'.

Det Jesus beskriver i Saligprisningene er en nåværende realitet av lykke midt i de ulike omstendighetene vi opplever. Med andre ord: det folket som beskrives i Saligprisningene er et folk som er lykkelige fordi de her og nå kan leve med forsikringen om Guds løfter blir oppfylt, både delvis her og nå og i sin fylde i framtiden.

Med Saligprisningene og Bergprekenen beskriver Jesus den forvandlende realiteten som Guds rike representerer i det det bryter seg vei inn i våre hjerter og i våre liv.

Med andre ord: Midt i vår åndelige fattigdom erfarer vi velsignelser som langt overgår våre omstendigheter.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: