torsdag, august 21, 2014

Israelsk soldat: Jeg så Guds hånd

Dette er et forunderlig vitnesbyrd, om Guds beskyttelse under de siste ukenes terrorangrep på Israel. Jeg har oversatt det fra Olive Branch International Ministries. Den israelske soldatens navn er anonymisert av sikkerhetshensyn.

Søndag mottok jeg en telefon fra A, en av offiserene som opererer Israels Iron Dome-systemer. For seks år siden var han en av mine studenter. Jeg var glad for å høre fra ham.

'Finnes det noe sted i lære Torahen i Ramat Gan', spurte han.

Jeg var overrasket over spørsmålet fordi han var ganske så fremmed for noen interesse for Torahen.

'Jeg blir ganske snart løst fra mine forpliktelser i hæren. Det skjer om noen få måneder og jeg ønsker å begynne å studere ved en Yeshiva (en religiøs skole). Jeg har sett Gud med mine egne øyne!', proklamerte han.

'Hva har skjedd?', spurte jeg.

'En rakket ble skutt ut fra Gaza. En av funksjonene til Iron Dome-systemet er dens evne til å fastslå hvor en rakett kommer til å falle, innenfor en radius på 200 meter. Dette missilet ble ledet til et sentralt område, i  nærheten av Azrieli Towers, enten på selve torget eller på jernbanesporet. Uansett, hundrevis av liv var i fare'.                                                                      

Ordene hans strømmet ut av ham. Jeg lyttet i åndeløs spenning.

'Vi forsøkte å skyte ned denne raketten, men bommet. Den andre raketten vi skjøt opp, bommet også, og likedan med den tredje. Det er høyst uvanlig. Frem til i dag har dette skjedd bare to ganger tidligere. Jeg var sjokkert. Vi hadde bare fire sekunder på oss før det ville være for sent avskjære raketten.
Vi varslet nødetatene, Mada [MDA - Magen David Adom (Israels Røde Kors)], politiet og brannvesenet for å dra til åstedet. Vi hadde allerede aktivert masseterrorangrep varsling.

Plutselig, uten varsel fra Iron Dome-systemet - som vanligvis beregner og spår vindfaktor og retning - blåste plutselig en sterk vind fra øst missilet sørover, ut i havet. Vi var alle i sjokk. Jeg hoppet opp og skrek: "Det finnes en Gud! Det finnes en Gud! Det finnes en Gud!

 Jeg så dette miraklet med mine øyne. Jeg hørte ikke om det; ingen fortalte meg om det. Jeg så Guds hånd slå missilet i havet!

Soldaten som opplevde dette løp bort til sine troende medsoldater, og ba om å få en tefilin (bønnesnor). Han bestemte seg der og da for at han heretter vil holde alle sabbater.

10 kommentarer:

Biskop Kyrillos sa...

Ja då vet vi att Gud står på Judarnas sida och inte på de kristna och muslimernas sid.

Bjørn Olav sa...

Så hvis raketten hadde falt ned over dette torget med så mange mennesker, så hadde Gud stått på muslimenes side? Jeg tror vi skal være glad for at denne raketten ikke falt ned og drepte mange jøder, muslimer og kristne.

Biskop Kyrillos sa...

Även jag är glad över att raketen icke föll ned över "judaland". Dock delar jag icke den judiske militären i hans uppfattning om Gud i denna sak. Personligen är jag övertygad om att Gud överhuvudtaget icke blandar sig in i detta krig eller andra krig.

Bjørn Olav sa...

Jeg tror Gud blander seg inn i alle våre hverdagsituasjoner, som svar på våre bønner.

bjørn sa...

Biskop Kyrillos: Gud er suveren. Han er med i alle ting. Gud sitter ikke passiv på sidelinjen og håper på et godt utfall. Alt som skjer er i Guds hånd og kontroll. Hans veier er ikke våre veier.

Salomos Ordspråk 16:4

"Alt har Herren gjort til sin hensikt, også den ugudelige til ulykkens dag."

Jesaja 46:9-10

"Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg."

Amos 3:6

"Eller blåser noen i horn i en by uten at folket skjelver? Eller skjer det vel en ulykke i en by uten at Herren har gjort det?"

Biskop Kyrillos sa...

Just det Björn Olav, men icke i krig på någon sida.

Bjørn Olav sa...

Jo, det tror jeg, om det redder liv.

Biskop Kyrillos sa...

Med hänvisning till Amos 3:6 så kanske det är så som det står i versen efter (7) att du har fått ta del av den uppenbarelsen, som dock icke jag har fått. Ja Björn Olav det är som vi beder i vår Ortodoxa Trishagion: ”Himmelske Konung tröstare Du sanningens Ande, Du som är allestädes närvarande, och uppfyller allt det godas skatt…” Gud finns överallt men jag har föga tro för att Han blandar sig in i människornas krig av olika slag. Gud finns där som Sanningens Ande, Tröstare och Hjälpare men icke som medverkande i människornas krig.

Bjørn Olav sa...

Det finnes mange eksempler på at Gud har grepet inn i ulike situasjoner under en krig. Det finnes mange vitnesbyrd om dette.

Ellers er ikke Bjørn samme person som meg, Cyril Markskog.

Biskop Kyrillos sa...

Tack Björn Olav för denna ”omgång” på din blogg. Vi har framgent olika uppfattningar om hur Gud verkar, och så får det vara.