lørdag, august 02, 2014

Skal noe ha verdi må det koste

'Hva verdsetter vi høyest i en tid som vår, da alle verdier synes å synke', spør den kinesiske husmenighetslederen, Watchman Nee, og svarer:

'Det slagg som menneskelig dyktighet og verdens oppfinnsomhet frembringer, eller det gull og sølv som er av guddommelig opphav og forløsning gjennom Jesus Kristus?

Det er mange ting innen kristenheten som er altfor billige i dag, men det finnes i virkeligheten ingen snarvei til de åndelige verdiene. Forkynnelse, bønn og vitnetjeneste, til det ytre kan de virke som de ikke krever mye disse tjenestene, men for at de skal ha noen verdi, må de koste oss år av blodslit og disiplin.

Guds 'kar til ære' er det menneske som har latt seg undervise av Ånden, og ventet på at dette skulle skje, i mellomtiden har han ikke skammet seg for å innrømme at han ikke kjente til alle ting. For det kommer en dag da alle tings sanne vesen skal bli prøvet.

Forkynnelse, i en tid preget av oppbrudd og forvirring, er av liten verdi dersom menneskene ikke får se Gud gjennom den. I en slik tid kan det virkelig komme klart fram hvorvidt den som forkynner selv har fått gå med Gud gjennom slike opplevelser som han taler om. Det som ikke har berørt djupet av hans eget liv, har liten kraft i seg til å røre ved andre som befinner seg i lignende situasjon'.

'Og han skal sitte og smelte og rense sølvet, og han skal rense Levis barn og gjøre dem rene som gull og sølv'. (Mal 3,3)

Bildet viser en kinesisk Bibel holdt i en arbeiders hender.

Ingen kommentarer: