mandag, august 04, 2014

Guds rike går fram i Malaysia

På rekke og rad går de ut i vannet for å la seg døpe på bekjennelsen av sin tro på Jesus som sin Frelser og Herre.

Bildet er tatt for få dager siden i Malaysia. Dåpskandidatene er ungdommer som har deltatt på en ungdomsleir, ledet av pastor Gum Ja Naw, eller Aung Aung, som kan kalles til daglig.

Jeg var i kontakt med pastor Aung Aung i går. Han er en evangelikal pastor i Malaysia, et land vi ikke hører mye fra hva angår misjon og menighetsbygging. Men det er tydelig at Gud gjør sitt verk i denne nasjonen med nesten 30 millioner mennesker.

Pastor Aung Aung forteller at Gud gav ham en visjon for å nå hjemlandet med evangeliet, og startet så smått opp i 2008. I Johor Bahru. Ikke minst har han en nød for å se unge mennesker frelst, og ungdomsleirene han arrangerer er blitt svært populære. Pastor Aung Aung startet opp dette pionerarbeidet med tomme hender, uten noen støtte fra noe hold. Han forteller at de første årene var ganske så utfordrende.

'Herren sørget for meg og min familie', forteller han begeistret.

Men han var fristet til å gi opp når det hardnet til. Til å reise til Kuala Lumpur for å tjene gode penger. Men hver gang han ble fristet til dette talte Gud til ham og sa: 'Hvem skal da bringe de gode nyhetene til de som bor i Johor Bahru?'

Pastor Aung Aung forteller at han hver gang omvendte seg og fortsatte så det viktige pionerarbeidet.

'Vi sultet aldri. Gud er trofast mot sine', forteller Aung Aung.

Og nå ser han resultater. Unge mennesker kommer til tro på Herren Jesus, og i Johor Bahru bygges en livskraftig menighet. De har ingenting, men Gud sørger for dem. Seks ganger har de arrangert disse ungdomsleirene, og hver gang ser de mennesker komme til tro.

Fra mars 2009 og frem til i dag har de sett 147 mennesker komme til tro på Jesus som sin Frelser og Herre.

På den siste ungdomsleiren, som ble avsluttet 30. juli, deltok 211 ungdommer. 35 av dem var ikke-kristne. 10 av dem ble døpt.  Den neste ungdomsleiren er planlagt i februar 2015.

La oss huske dette viktige pionerarbeidet i våre forbønner.

Ingen kommentarer: