mandag, august 11, 2014

Fri oss. Herre

Jeg våkner denne mandags morgenen og finner meg selv syngende:

'Vår Gud Han er så fast en borg ...'

Nyhetene de siste ukene har vært overveldende, mer enn vi nesten kan bære: våre trossøsken er i ferd med å slaktes ned i Irak og Syria. Brutaliteten er av en slik karakter at garvede nyhetsreportere ikke orker å bringe detaljene. I dag - mens dette leses - blir en kristen henrettet i Iran - om ikke et mirakel skjer - og der sitter også mange andre av våre trossøsken fengslet, og blir torturert. Som de gjør i Kina, Nord-Korea, i flere av de afrikanske landene.

I Luthers salme heter det:

'Om verden full av djevler var
som ville oss oppsluke,
vi frykter ei, vi med oss har
den som Guds sverd kan bruke.
Er verdens fyrste vred
og vil oss støte ned,
han ingen ting formår,
fordi alt dømt han går.
Et Guds ord kan ham binde'.

I denne fortvilte situasjonen, mens mørket råder, la oss sammen be denne bønnen av Klemens av Rom, menighetsforstander i Roma og en av de ledende apostoliske fedre. Han hadde stor tillit i den unge kristenheten og hans skrifter hører til den tidligste kristne litteraturen. 2.Klemensbrev utgjør den eldste i sin helhet bevarte prekenen fra den tidlige kirken:

Allmektige. vi ber Deg: vær vår hjelp og vår forsvarer.
Frels de undertrykte,
forbarm Deg over de små,
reis opp de falne,
vis Deg for de nødlidende,
helbred de syke,
før sammen de adspredte i Ditt folk,
gi mat til dem som hungrer,
gi de fangne frihet,
styrk de svake,
trøst de sorgfulle.
Må vi alle forstå at Du alene er Gud,
at Jesus Kristus er Din Tjener
og at vi er Ditt folk og får i Din hjord.

Ingen kommentarer: