fredag, august 22, 2014

Misjonærerne fra 'Tilbake til Jerusalem'-visjonen arbeider i de verste landene i verden

Mens verden er vitne til grusomhetene i kjølvannet av de avskyelige terrorhandlingene til IS, hvor denne gruppen underlegger seg stadig større områder, finnes det noen uredde kristne som har disse områdene som sitt misjonsfelt!

Det er kristne som er grepet av visjonen: 'Tilbake til Jerusalem'! Den visjonen som handler om å ta evangeliet fra Kina og tilbake til utgangspunktet - Jerusalem - gjennom de farligste, og vanskeligste misjonsmarkene som verden har sett: den kommunistiske, buddhistiske, hinduistiske og ikke minst muslimske verden.

Det var tidlig på 1900-tallet at Gud gav noen kinesiske kristne denne visjonen, og arbeidet har skutt fart i dag, ikke minst takket være broder Yun - den himmelske mannen - og hans medarbeidere.

Disse uredde, ja djerve, kristne misjonærene lar seg ikke stanse av framrykningen til IS, og etableringen av det islamske kalifatet. De er underlagt Kongenes Konge og Herrenes Herre, og De gode nyhetene om Guds rike - og dette budskapet har hast.

Vi leser om forfulgte kristne i Sudan, hvor kristne er dømt til døden. Det finnes misjonærer som representerer 'Tilbake til Jerusalem' der. Det finnes kinesiske misjonærer som arbeider inne i Syria, blant forfulgte kristne i Pakistan, India og Egypt.

De er over alt. Mange av dem betaler en svært høy pris. Dette er høyrisiko arbeid.

La oss huske dem i våre forbønner - daglig!

Ingen kommentarer: