lørdag, august 16, 2014

John Stevenson Mogabgab er død

John Stevenson Mogabgab (bildet) er død, 67 år gammel. Han døde ved Vanderbilt Hospital i Nashville, Tennessee 8. august.

John Stevenson Mogabgab er kjent som Henri Nouwens venn og forlegger, og som redaktør av det svært anerkjente amerikanske tidsskiftet 'Weavings', et tidsskrift for det djupere åndelige livet.

Mogabgab, som tilhørte Den episkopale kirken, hadde blant annet en doktorgrad i systematisk teologi. Det var mens han studerte ved Yale University at han møtte Henri Nouwen for første gang. I fem år var John Henri Nouwens medarbeider. Ikke minst hjalp han Nouwen med å staffe til veie bakgrunnmateriale for Nouwens forfatterskap, og redigerte også mange av hans bøker. Mellom de to skulle det vokse frem til livslangt vennskap.

Det var mens John Mogabgab tilbrakte sitt siste år ved Yale at han traff Marjorie Thompson. Hun kom til Yale for å studere med Henri Nouwen som sin lærer. To år senere, 8. august 1981, giftet de seg. Marjorie var assisterende pastor ved First Presbyterian Church i Stamford i Connecticut, mens John arbeidet med sin doktorgrad.

John Mogabgab begynte tidlig å lede retreater for Episcopal Diocese of Connecticut. I 1982, ble han bedt om å være en del av en rådgivningsgruppe, og som et resultat av dette arbeidet ble The Academy for Spiritual Formation dannet. Dette akademiet er nå en del av The Upper Room, som er et økumenisk arbeide innenfor The General Board of Discipleship of the United Methodist Church.

I 1985 flyttet John og Marjorie til Nashville, Tennessee. Han fikk en hevendelse fra The Upper Room og startet tidsskriftet, Weavings, som har fått flere priser for både innhold, layout pg original kunst. 

I 25 år holdt John på med dette viktige arbeidet, og la ned en enorm innsats. Han har fortsatt med å redigere nye bøker av Henri Nouwen, hans åndelige mentor og venn, som døde i 1996.

Nå er han selv blitt forfremmet til herligheten. 

Ingen kommentarer: