torsdag, august 28, 2014

Hvordan bruker man en bønnesnor? Del 1

Jeg får ofte spørsmål om hvordan man bruker en bønnesnor. I denne artikkelen skal jeg gi noen enkle råd.

Først: Hva er en bønnesnor eller et bønnereip?

Det er ikke en rosenkrans, slik katolikkene bruker. Det er en sirkulær snor, som består av et visst antall knuter, vanligvis 33 etter de 33 årene Jesus levde på jorda. Men det finnes også bønnesnorer med 50, 100 150 og 300 knuter. Hver tiende, eller 25 eller hver 50 knute er gjerne merket med en tre- eller plastperle.

Disse bønnesnorene blir brukt som et hjelpemiddel når man skal be for å hjelpe ens sinn til å være mer fokusert. Hvor ofte vandrer ikke våre tanker når vi ber? Ved å bruke en bønnesnor, så vil den fysiske bevegelsen ved å flytte fra en knute til neste kalle ditt sinn tilbake slik at du kan re-fokusere i din kommunikasjon med Gud.

Disse bønnesnorene finnes i dag i ulike farger. Mest vanlig er svart. Tradisjonelt lages de av en svart ulltråd. Det for å minne oss om at vi alle er Den gode gjeterens sauer, vår Herre Jesus Kristus, Han som er Guds Lam, 'som bærer bort verdens synd'. (Joh 1,29) Den svarte fargen er også sorgens farge, som minner oss om Jesu ord: 'Salige er de som sørger, for de skal trøstes'. (Matt 5,4) Korset som knytter hele bønnesnoren sammen proklamerer Kristi offer, så vel som Hans seier over død , ydmykhet over stolthet, selvfornektelse over egoisme, lys over mørke.

En slik bønnesnor gis til alle ortodokse munker når de trer inn i et kloster som munker. Den symboliserer det åndelige sverdet, som en hver Kristi etterfølger, må bruke i kampen mot vår åndelige fiende ved å kalle på navnet til Frelseren:

'Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over meg, en synder'.

Hl.Kosmas av Aitolos gav følgende råd til de som vil følge den Herre Jesus:

'Mitt råd til både unge og eldre er at hver av dem lager seg en bønnesnor. Hold den i din venstre hånd, og med din høyre hånd gjør korsets tegn, i det du sier: 'Herre Jesus Kristus, forbarm Deg over meg'.

Hvor kom bønnesnoren fra?
Gjennom den muntlige tradisjonen kjenner vi til at den hellige Pachomios forsøkte å holde styr på hvor mange bønner han ba, ved å knyte knuter på et vanlig tau. Djevelen, som ikke kan fordra bønn, løsnet knutene hele tiden. Dermed kastet Pachomios små steiner opp i en bøtte, men djevelen dyttet til bøtta, så steinene falt ut.

Da ba Pachomios til Gud om hjelp.

Da trådte en engel fram og viste ham hvordan han kunne knyte en spesiell knute formet som en serie med ni kors. Djevelen klarte ikke å knyte opp denne knuten, på grunn av kraften i korset. På grunn av dette er bønnesnoren blitt en hellig gjenstand, som mange har god hjelp av.

I neste artikkel skal vi se nærmere på hvordan man bruker en slik bønnesnor.

NB! Vi selger fremdeles bønnesnorer i ulike størrelser. Den du ser bildet av her koster 200 kroner, og pengene går uavkortet til Kristi himmelfartskapellet. Porto kommer i tillegg. Skriv til: bjornolav58@gmail.com

Bønnesnorene vi selger er laget av nonner i et kloster i Hvite-Russland.


Ingen kommentarer: