mandag, august 04, 2014

Historien til baptistmenigheten i Gaza, del 1

Flere har spurt om det finnes noen opplysninger om baptistmenigheten på Gaza-stripen.

Denne artikkelen, er et forsøk på å svare på det spørsmålet, og er sammensatt av opplysninger tilgjengelig på Wikipedia, og via andre interne kilder jeg har. På grunn av sikkerhetsrisikoen kan jeg ikke røpe hvilke kilder dette er.

Baptistmenigheten i Gaza er den eneste evangelikale menigheten som finnes i dette området, som er på størrelse med Mjøsa. Ved siden av baptistmenigheten finnes to andre kirker her: Hl.Porphyrisus' kirke og den romersk-katolske kirken på Zeitoun gaten. Man regner med at det finnes 2.000-2.500 kristne på Gaza-stripen.

Baptistmenigheten ble grunnlagt på 1950-tallet, og har rundt 150-200 døpte medlemmer. Eksakte tall er det vanskelig å få bekreftet, på grunn av situasjonen de lever i. Noen av medlemmene har også flyttet fra Gaza.

Selve menighetsbygget består av en bygning på hele seks etasjer. De to første etasjene brukes til et offentlig bibliotek, som ble åpnet i 2006. Her finnes både kristne og ikke-kristne bøker. Biblioteket fungerer som et kontaktsenter mellom menigheten og lokalsamfunnet rundt dem. Den tredje etasjen er kontoravdelingen, mens den fjerde etasjen brukes til utadrettet virksomhet. Femte etasje er husvære for gjester, og den sjette etasjen er menighetslokalet, hvor gudstjenestefeiringen pågår.

Menigheten driver også en skole for 250 studenter. Den var i virksomhet frem til mai 2010. Jeg har ikke klart å bringe på det rene om den fremdeles er i funksjon. Mange av studentene har muslimsk bakgrunn.

Ingen kommentarer: