fredag, august 29, 2014

Hvordan bruker man en bønnesnor. Del 2

Her er andre og siste del av artikkelen om den ortodokse bønnesnoren:

Å bruke en bønnesnor er enkelt. Du holder simpelthen bønnesnoren mellom tommelen og pekefingeren, og flytter fra knute til knute, mens du hver gang fremsier Jesusbønnen:

'Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over meg, en synder'.

Å flytte fingrene på denne måten er et utvendig hjelpemiddel til å fokusere dine tanker på Gud. Hver gang vi flytter fra knute til knute, bringer det tankene mine tilbake til utgangpunktet.

Ikke bare hjelper bønnesnoren oss til å være konsentrerte, men den hjelper oss til å bevare stillheten.

Denne bønnesnoren er ment å brukes når vi ber Jesusbønnen. Men den kan selvsagt også brukes til å be andre bønner. Perlene som deler den opp i seksjoner, er stillhetens perler. Du kan gjerne bruke dem til å stanse opp og være stille innfor Gud, og gi Ham en mulighet til å tale til deg. Eller du kan bruke disse perlene til å be for andre, som du enten blir minnet om der og da, eller som står på din bønneliste. Noen bruker også disse perlene til å be Fadervår.

Enkelte bønnesnorer har en dusk nederst. Den symboliserer Den Hellige Ånd.

Før man begynner å be Jesusbønnen, kan man gjerne be denne bønnen:

'Å, Gud, Hellige Ånd,
dra meg (ta med fingrene på korset med tommel og pekefinger)
til livet, døden og oppstandelsen,
til Herren Jesus Kristus,
inn i Din treenige kjærlighet
(idet man tar på de tre knutene over korset) 
Å, Fader, Sønn og Hellig Ånd'.

Så til slutt: Trenger man å bruke en slik bønnesnor for å be Jesusbønnen.
Svaret er nei. Men den er til god hjelp for å holde konsentrasjonen. Den er kun et praktisk hjelpemiddel, ikke noe annet. Den kan ikke sammenlignes med Rosenkransen eller andre bønnesnorer eller bønnelenker. Dette er og blir en ulltråd til praktisk bruk i bønnelivet.

Ingen kommentarer: