onsdag, august 06, 2014

Våger vi å leve Bergprekenen i dag? Del 3

Bergprekenen har en forutsetning: inkarnasjonen!

Det at Jesus ble menneske og flyttet inn i nabolaget betyr at vi har sett kjærlighetens vei levd ut i praksis.

Evangelisten Johannes forteller: 'Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet'. (Joh 1,14)

Jesus presenterte oss ikke med et sett leveregler, men levd liv. Fordi Jesus levde det Han underviste om, så kan vi i Helligåndens kraft også leve dette livet. Det kristne livet er nettopp det: et levd liv.

'Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer', skriver apostelen Peter i 1.Pet 2,12)

Den samme Peter, skriver: 'For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor'. (1.Pet 2,21)

Bergprekenen er ikke et uoppnåelig mål, en standard det ikke er mulig å leve opp til. Dette er praktisk kristendom. Så trenger vi kraft til å leve dette livet, men det er vi også lovd:

'Dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere ...' (Apg 1,8)

Det er fraværet av dette levde liv som gjør at den kristne tro kommer i vanry blant folk. For hvis det vi sier ikke leves ut, hva slags vitnesbyrd er vi da for andre? Vi kan strø om oss med ord, men hvis livene våre slår i hjel ordene, hvilken nytte har da ordene?

Hvis vi snakker om Kristi kjærlighet, og vårt liv bærer bud om at vi forakter mennesker, vil vi raskt bli gjennomskuet. Vi kan briljere med teologiske fraser, men hvis hjertet er fullt av hat og bitterhet, er vi den største motsigelsen av alle.

Det er mens disiplene flokker seg rundt Jesus, at 'han tok til orde og lærte dem'. (Matt 5,1)

Matteus er veldig tydelig på dette: 'Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, OG DISIPLENE SAMLET SEG OM HAM ...'

Den undervisningen som følger var ment for den kretsen av mennesker som ønsket å legge ned sine liv, ta opp sitt kors og følge Ham. Slik var det den gangen, og slik er det nå.

Og det hele begynner med hvem Jesus priser salig ...

(fortsettes)

Ingen kommentarer: